• Vår mottagning

    Södra Avenyns mottagning i Helsingborg är en psykoterapimottagning. Vi har olika inriktning och kompetens att erbjuda dig och har stora möjligheter att matcha behandlingen efter dina behov och svårigheter på bästa möjliga vis. Vårt koncept och tankesätt går ut på att möta dig och eventuellt ditt nätverk på ett respektfullt och lyhört sätt där vi tillsammans kommer fram till en behandlingsform som både passar patient och behandlare vilket skapar en bra grund för en god behandling som alla inblandade kan känna sig delaktiga i och ta ansvar för. Vi arbetar både individuella, med par och/eller familjer.
     
    Du kan söka dig hit via telefon eller på egen hand eller genom remiss från din vårdcentral. Se botten av sidan för telefonnummer och mailadress.
    Förutom de vanliga behandlingsformerna erbjuder vi också Avenymodellen.