• Vi som jobbar på Södra avenyn

 • Leg psykolog och ackrediterad vårdgivare inom Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne. Jag har till stor del arbetat med ångest, nedstämdhet, krisreaktioner samt stressrelaterad ohälsa och utmattningstillstånd.

  maria@mypsykolog.se

  www.mypsykolog.se

 • Yvonne Wallberg - Andersson
  042 400 17 52

  Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut.på systemisk grund. Jag har fördjupningkurs i KBT och är utbildad i Interpersonell terapi, kurs A och B. Jag är godkänd handledare i Omvårdnad,.och är utbildad handledare och lärare för psykoterapeuter. Jag är Mindfulnessinstruktör, NADA-akupunktör. Jag har lång erfarenhet av arbete med flertalet psykiatriska diagnoser och personer med psykisk ohälsa. Jag har erfarenhet av arbete med rehabilitering för människor med psykiatrisk problematik .och har arbetat mycket med personer som har utmattningstillstånd, nedstämdhet och ångest. Jag arbetar gärna med relationsproblem med hela familjen eller i parkonstellation.

  Yvonne.wallberg-andersson@sodraavenyn.se 

   

 • Christer Carlsson
  Ackr. Psykoterapeut, Socionom
  0763 112 114

  Jag är auktoriserad socionom och har arbetat med behandling sedan 1978 och då började jag på behandlingshem för ungdomar. Sedan 2015 har jag arbetat som leg. Psykoterapeut med inriktning KBT(kognitiv beteendeterapi). Jag har utbildning i handledning av personal inom behandling och är mindfullness utbildad. Har ackreditering inom rehab garantin och arbetar med dess diagnoser både i kort och lång behandling.

 • Birgitta Schill
  Leg sjukgymnast inr. psykosomatik, psykiatri. Grundläg. psykoterapikompetens. Rosenterapeut. Uttryckande konstterapeut. Öronakupunktur.
  070 32 58 082
 • Göran Ögander
  Psykiater, Körkortsutfärdning

  Läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri. Lång erfarenhet från såväl beroende-, psykos-, affektivasjukdomar, personlighetsstörningar, neuropsykiatiska funktionshinder och utedningsmetodik som yngre patientgrupper och deras problematik. 

  Mångårigt arbete som konsult vid sjukhem och behandlingshem. Konsultation och handledning av personalgrupper. Särskild utbildning i samtalsterapi, NADA-akupunktur och EMDR.

  Tar inte längre emot allmänpsykiatriska patienter. 

 • Björn Jönsson
  Fritidspedagog, socionom och leg.psykoterapeut
  042 400 17 54

  Jag är legitimerad psykoterapeut med systemisk och interaktionistisk inriktning. Jag är dessutom fritidspedagog och socionom. Jag ser ofta att familj och nätverk fyller en viktig funktion för personer med psykisk ohälsa och att alla ingår i ett system där man påverkar varandra oavsett man vill det eller inte. Ibland uppstår problem genom förändring i ett utvecklingsperspektiv eller om man betraktar förändring utifrån livsfaser då det blir svårt att hantera sin situation och/eller ställa om till en ny situation. Då kan psykisk ohälsa uppkomma. Problem kan också uppstå om man råkar ut för en omskakande händelse (kris eller trauma) som man inte har kontroll över och inte lyckas bearbeta på egen hand. Jag har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar/unga vuxna och deras nätverk, främst deras föräldrar eller syskon. Problemområde har bl a varit psykisk ohälsa och/eller diagnoser av olika slag (exempelvis ADHD, ADD, autismspektrumstörning) där jag arbetat både som fritidspedagog i skola och som socionom/kurator på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och Vuxenpsykiatrin.

  Jag arbetar gärna med nedstämdhet, depression, ångestsyndrom, självskadebeteende, kris/trauma, utbrändhet p.g.a. arbetssituation eller livssituation och självklart relationsproblem. Det går bra att komma på samtal individuellt, som par eller som ”hel” familj. Jag har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänstens jourverksamhet med akuta insatser av olika slag och har speciell kompetens kring våldsproblematik och sexuella övergrepp. Jag betraktar problem ur ett systemiskt och relationellt perspektiv. Jag har nyligen avslutat en utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi) på A- och B-nivå som utgår från individen men också hur den påverkas av sin nuvarande situation och sina relationer. Jag har ackreditering via Region Skåne vilket gör det möjligt att söka samtalskontakt via remiss från din vårdcentral för IPT.

  Jag tar emot besök för enstaka konsultationer, rådgivning och samtalskontakter för korta terapier (10 ggr genom ackreditering) eller korta/långa terapier (som bekostas privat eller via ditt försäkringsbolag). Vi har avtal med SOS International och Skandia. Du är en viktig person i Ditt liv därför utgår jag alltid utifrån Dig och Dina behov och formulerar ett tydligt uppdrag tillsammans med Dig. Du är ju expert på Dig själv.

  bjorn.jonsson@sodraavenyn.se

 • Anna Nyström
  Socionom, Leg. terapeut

  Jag är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning på psykodynamisk psykoterapi, PDT. Har avtal för PDT med Region Skåne. Jag blev klar som psykoterapeut 2015 och har arbetat på Södra Avenyn sen dess. Förutom min terapeutiska utbildning har jag utbildning i bland
  annat systemiskt familjearbete, bildterapi och anknytningsteori. Jag har lång erfarenhet av att möta människor i kris, samt av behandling av barn och vuxna som upplevt våld och andra svårigheter. Som psykoterapeut tar jag emot personer med ångest- och depressionstillstånd, krisreaktioner och stressrelaterad ohälsa. Min psykodynamiska inriktning har fått inspiration från korttidsterapin. Det kan handla om att du får hjälp med att sortera starka känslor som är i konflikt med att ge känslorna uttryck. Ofta handlar det om strategier du tidigare använt för att skydda dig, men som senare i livet blivit till hinder.
  För att få terapi till högkostnadspris ska du vända dig till din vårdcentral och be läkare skriva
  remiss till en psykoterapeut.

  anna.nystrom@sodraavenyn.se