• Trauma

  Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att vi upplever dem är tecken på att vi börjar återhämta oss från det som hänt.När man i dagligt tal pratar om ett trauma menar många människor en dramatisk händelse som förändrat deras liv och vardag. Det finns ett före och ett efter det som hänt. Men alla svåra händelser behöver inte vara trauman eller resultera i ett posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Ungefär 75 procent av de människor som råkar ut för en potentiellt traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand, även om det ibland kan ta tid.

 • När ska jag söka hjälp?

  Ett psykologiskt trauma inbegriper den drabbades upplevelse av vad händelsen inneburit för henne eller honom. Det betyder att händelsen fortfarande har ett grepp om personen. Det som hänt och förändringen det fört med sig förhindrar honom eller henne att leva sitt liv till fullo.Visst förändras de flesta människor när de går igenom något svårt och dramatiskt, men den som drabbats av ett psykiskt trauma kan inte gå vidare. Hon eller han kan till exempel begränsa sin tillvaro, få svårt att jobba och svårt att sova. Man kan säga att de inte förmår anpassa sig till de nya förutsättningar de lever med efter det inträffade. Problemen är ofta tydliga, men kan likväl döljas av rädsla för att uppfattas som svag.

  Man ska aldrig dra sig för att söka hjälp i samband med chockartade upplevelser. Trots att en person inte är i direkt behov av en psykologisk behandling och att anhöriga och närstående oftast är det bästa stödet kan information och medvetenhet om vad man kan förvänta sig av reaktioner och tidsförlopp vara ett bra stöd under återhämtningen.

 • Det kan ta tid att återhämta sig.

  De fysiska och psykiska reaktionerna efter en svår händelse kan kallas en copingprocess och den består av tre steg. Det första är den svåra händelsen. Det andra steget handlar om att komma i balans, att bli lugn —och det tredje att anpassa sig till den nya situationen. Många tar sig igenom processen på egen hand, ofta med hjälp av närståendes stöd. Men det kan ta tid, allt från dagar till veckor och månader.

  Återhämtningen följer inte alltid en rät linje och man måste ha tålamod. Det är inget konstigt om man plötsligt mår sämre en vecka eller några dagar. Hur lång tid det tar återhämta sig efter en traumatisk händelse beror naturligtvis på hur allvarligt händelsen har påverkat individen.Det är när det gått över en månad och man inte längre ser någon förändring i den drabbades utveckling som man kan misstänka ett psykologiskt trauma.