• Sömnsvårigheter

    Problem med sömnen kan ha många orsaker, som t.ex stress, depression eller sjukdom. Problemen kan bestå i att det blir för mycket, för lite eller för dålig kvalité på sömnen. Sömnstörningar är idag vanligt förekommande och något som behöver tas på allvar.Ungefär en tredjedel av våra liv ägnar vi oss åt att sova och det verkar vara ett måste för att kroppen ska få en chans att återhämta sig efter dagens påfrestningar.

    Hur mycket sömn vi behöver är individuellt och varierar också beroende på ålder, men idag sover de flesta vuxna mellan sex och nio timmar per natt – vilket troligtvis innebär att många får för lite sömn.Mängden sömn är dock inte det största problemet, utan snarare dålig kvalité på sömnen. Dagar fyllda av stress och upplevd tidsbrist ger oss en ytlig och orolig sömn. Många får också sin sömn störd av olika anledning. Det kan handla om att man blir väckt av småbarnsskrik, ringande mobiltelefoner eller tutande bilar på gatan utanför.

  • Dålig sömn och insomningsvårigheter kan vara symtom på allt från depression, stress och till drogmissbruk och kroppsliga sjukdomar. Det kan också vara en biverkning av medicinering eller en naturlig följd av tillfälliga hormonella förändringar.Men sömnsvårigheterna kan även vara det primära problemet, som i sin tur kan ge upphov till både sämre livskvalité och sjukdomar. Det finns flera olika typer av primära sömnstörningar, men den vanligaste diagnosen är Insomnia som kännetecknas av insomningssvårigheter, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd.